Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Revista revistelor

        

Revista Viaţa Românească (nr. 5-6/ 2013) ne oferă, la rubrica „Eveniment”, un dosar consistent despre o carte inconturnabilă, care priveşte istoria literaturii noastre din unghi stilistic: Scurtă istorie. Panorama alternativă a literaturii române de Mihai Zamfir. Semnează articole acad. Solomon Marcus („O carte fundamentală”), Livius Ciocârlie („Literatură şi literaritate”), Gheorghe Grigurcu („O carte de referinţă”), Lăcrămioara Petrescu („Dicţiunea senină”), Ion Pop („Spre un alt tip de istorie a literaturii”), iar Marian Drăghici îl intervievează pe autor („Nu există salvare în afara performanţei stilistice”). Impresionează la profesorul Mihai Zamfir (ca şi la alţi literaţi din generaţiile mai vechi) respectul şi admiraţia faţă de colegii şi profesorii săi: de la Liceul „Dimitrie Cantemir”, apoi de la Facultatea de Litere din Bucureşti (Nicolae Manolescu, fost coleg de grupă, „mentorul” Paul Cornea, George Ivaşcu, cel care l-a debutat la Contemporanul, Tudor Vianu – „Profesorul”). Eleganţa discursului şi această senzaţie de calm al valorilor te lasă visător, într-o epocă în care datul cu barda şi scuipatul pe antecesori au devenit monedă curentă. Nu în ultimul rând, Mihai Zamfir, fost ambasador, este un ceremonios cu umor: „în România nimic nu are viaţă lungă, nici măcar catastrofele”. (G.G.)

 

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri