Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Versuri

        de Gabriel Chifu

Pastel într-un orăşel de la frontiera maghiaro-română

 

Am ajuns în orăşelul acela când teii în floare

vărsau hohotitoare miresme fără sfârşit

şi mierlele cântau absolut.

Casele erau îngropate-n verdeaţă,

iar liniştea trecea pe străzi ca o femeie de-o frumuseţe răpitoare

sau ca o armată învingătoare -

oricum, intra în inima mea hotărâtă să-şi ridice casă acolo.

 

Am nimerit într-o altă lume? Există? m-am întrebat.

Dar n-am apucat să-mi răspund,

că trupul fulgerător mi s-a dizolvat

în melodia îmbătătoare a mierlelor,

în mireasma tare, de rai, a teilor.

Iar îngrijorările şi cele câteva gânduri,

care au rămas netopite,

mi le-a luat apa năvalnică a liniştii

şi le-a dus departe, până s-au pierdut.

 

Nu mi-a părut rău: acolo,

în cânt, în mireasmă şi linişte,

oricum,

greoaie, făptura era de prisos.

 

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri