Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Din jurnal (1996)

        de Gabriel Dimisianu

10 august

Am recitit zilele trecute scrisorile din tinereţe trimise părinţilor şi surorii mele la Brăila. Am dat de ele pentru că tata le-a păstrat, strângându-le şi grupându-le riguros, după ani. Scrisorile mele şi răspunsurile pe care el mi le-a trimis, ale căror copii de asemeni le păstra. Ajung până prin anii 70, când încă le mai scriam pentru că mai târziu am recurs numai la telefon, ca să schimb cu ei câteva cuvinte, cum fac şi acum cu soră-mea. Procedând astfel l-am oprit pe tata să-mi mai scrie, lipsindu-l de plăcerea pe care i-o procura alcătuirea scrisorilor către mine.

Deci, am citit acum acel teanc de hârtii după ce am rânduit toate piesele cronologic, scrisori şi răspunsuri, primele datând din 1953, când am plecat student la Bucureşti. Am constatat schimbarea mea treptată de atitudine  şi până la urmă radicală faţă de ai mei. În anii 50, copil încă, în fond, căci aveam 17-18 ani, eram extraordinar de ataşat de lumea lăsată în urmă, de părinţi, de bunici, de sora cu şapte ani mai mică decât mine. Las la o parte senti­mentalismul tonului de care nu mă feream. Eram legat de ei, mi-era dor de ei şi le-o spuneam. Pe an ce trece, observ din scrisori, devin însă mai rece, mai succint şi mai agasat, ce mai încoace şi-n colo, când ei îmi vorbesc despre necazuri. Făceam promisiuni să-i ajut, dar pe câte le-am ţinut? Eram chiar cinic, observ acum, atunci când îi anunţam, tot mai des, că lipsesc din Bucureşti, că mă duc la Sinaia să lucrez, unde lucram, ce e drept, dar şi unde mă simţeam bine tocmai pentru că întrerupeam  orice alte preocupări care priveau, printre altele, şi necazurile lor. Era o zonă din care îmi veneau mai tot timpul veşti rele şi le primeam tot mai greu. Mi-am zis să nu mă las cotropit de ele, confiscat, m-ar fi împins în ratare. Procedând cum am procedat, m-am ferit, cred, de ea, dar sufletul meu nu e împăcat, nu e...

 

24 octombrie

Fuge timpul. Ultima însemnare este din 10 august şi suntem la sfârşitul lui octombrie. Între timp vacanţa de vară, Neptun, Constanţa, în septembrie am fost la Oneşti, apoi la Iaşi şi Trifeşti, pe urmele lui Negruzzi. M-am întâlnit cu Brumaru şi cu alţi prieteni din minunata Moldovă nordică. Discuţii de tot felul, printre altele şi despre soarta lui Nichita şi a lui Velea. Au sfârşit amândoi la puţin peste 50 de ani şi eu spun banalitatea că au tras de viaţă cât au putut de mult şi că, în fond, s-au sinucis. Cineva pune o întrebare care mă lasă pe gânduri: dar voi, care-aţi trăit până la 60, ce-aţi făcut? În­tr-adevăr, ce-am făcut?

Vreme frumoasă, rece dar însorită. Ieri pe străzile bucureştene, studenţi, câteva mii. Nu ştiu dacă e bine sau rău, nu ştiu la ce poate folosi agitaţia lor, dar aroganţa guvernării e greu de suportat. Trebuie, într-un fel, şifonată.

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri