Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Viaţa pe hîrtie

        de Daniela Firescu

Într-un eseu din Declaraţie de iubire – „Dans cu o carte“ –, Gabriel Liiceanu, aprofundând o idee a lui Constantin Noica ce vedea în lectură o discuţie cu departele nostru, vorbeşte de unul dintre principiile ce întemeiază  lectura, principiul dez-depărtării. În spiritul acestei apropieri se angajează Marius Chivu reunind în Ce-a vrut să spună autorul (Colecţia „Ego.Publicistică”, Editura Polirom, Iaşi, 2013) dialogurile purtate, în paginile din Dilema veche, 22, Orizont, Dilemateca, cu unele dintre figurile centrale ale culturii contemporane.

Între teoreticieni, critică, public, problema receptării persistă, iar interogaţia retorică ce plutea ameninţător dezorienând vechile şi mai recentele generaţii de şcolari e o armă cu două tăişuri: „ce a vrut să spună autorul” concentrează aici tensiunea dintre intenţie şi rezultat, dezvăluirea reţetarului estetic, a imperativelor etice şi a bagajului afectiv, o breşă în intimitatea, strategiiile, poetica, obsesiile, anxietăţile şi bucuriile unui scriitor.

Douăzeci şi şapte de dialoguri acoperă şi bifează în mare parte peisajul actual: poeţi, prozatori, eseişti, scriitori din exil, generaţii diferite, viziuni apropiate, viziuni opuse şi o temă comună: scrisul ca existenţă, existenţa prin scris. Pentru fiecare, ideea cardinală e sintetizată într-un titlu provocator – „Literatura nu a promis niciodată că are efectele unui spa” (Ana Maria Sandu), sentenţios – „Un intelectual înregimentat nu mai contez㔠(Radu Pavel Gheo), asumat – „Oriunde aş marge am o viaţă cu accent” (Cătălin Dorian Florescu), seducător-senzaţional – „Pe cărţile mele oamenii au făcut dragoste” (Emil Brumaru), avertizator – „Un scriiitor adevărat este un masochist incurabil” (Gheorghe Crăciun), sau într-un (in)voluntar vers – „Poezia, draga de ea, e de o cruzime feroce!” (Radu Vancu), cu rol de captatio benevolentiae ce consecutiv evoluează într-un sistem înlănţuit de întrbări şi răspunsuri, în final fiecare interviu este suplimenat de un up-date-revizuire şi bonus-uri concretizate în jocuri prezumtive – „Ce scriitor(i) aţi invita la un chef imaginar?, întrbări „indiscrete”: „Ce muzici ai în iPod?”, „Ce vers/frază v-aţi tatua pe corp?”. Nu se respectă un pattern, dar există o serie de puncte nevralgice (de recurenţa cărora  autorul însuşi ne previne) ce apar în dezbaterea literatură-existenţă, clivajul viaţă-scris: Cât de terapeutic poate fi scrisul? Salvează scrisul existenţa? Care este cea mai mare satisfacţie oferită de literatură? Răspunsurile oscilează între încrîncenare şi descoperirea unui ritm intern plauzibil: „Am vrut să uit de scris scriind” - Angela Marinescu, şi convingerea că la baza, originea expresivităţii întunecate există un optimism fundamental; recunoştinţă: „Asta a fost cea mai mare satisfacţie, că puteam scrie” – Emil Brumaru; scrisul ca o caznă  sau ca o soluţie – Marin Mălaicu-Hondrari, până la iluzionare, promisiunile şi pericolele livrescului – „trăiam utopia scrisului mai intens decât utopia lumii” – Mircea Cărtărescu sau cum „şi din viaţă înveţi să citeşti cărţile” – Ioana Pârvulescu.

Deplierea straturilor, perspectivelor se produce în sensul cel mai larg – istorie, ideologie, morală, doctrine, adeziuni, relaţiile sinuoase dintre biografism şi ficţiune, literatură şi trecut. Andrei Codrescu vorbeşte despre „norocul” de a fi trăit în timpuri interesante – contactul direct/ indirect cu trei forme social politice: fascism, comunism, capitalism,  Ioana Nicolae – varianta autohtonă a unui fenomen berlinez Ostalgia, recuperarea trecutului recent între ingenuitate şi „capitolul obligatoriu cu amintiri din comunism” din Urbancolia (Dan Sociu), Dan Lungu despre cariera internaţională şi viitoarea transpunere cinematografică a romanului Sînt o babă comunistă! sau comunismul ca „zgomot de fond” în proza lui Florin Lăzărescu.

Centrul de interes se mişcă însă în spaţiul metodei, în chestionarea opţiunilor, deplasărilor dinspre poezie spre proză şi invers, preferinţa proclamată deschis sau atitudinea defensivă a scriitorilor „de a-şi păzi scrisul de categoriile de gen, de convenţiile formale, de etichetele limbajului critic, ca şi cum scrisul ar fi o formă vizuală de tăcere care, precum în ghicitoarea cu pricina, s-ar risipi atunci când i-ai rosti numele”. Trespassing-ul de genuri este preluat, practicat, teoretizat indiferent de generaţie: Nora Iuga respinge fidelitatea pentru un gen sau altul şi se declară adepta adulterului, Dan Coman indicând construcţiile hibride din În zahăr de pepene, De ce fierbe copilul în mămăligă constată necesitatea adaptării instrumetelor criticii noilor structuri, Marin Mălaicu-Hondrari iubeşte romanele cu atmosferă poetică (Nabukov şi Durell), unde „alăturarea adecvată a cuvintelor” tranformă un stil „bine strunit” într-unul poetic.

Accentul se trasferă şi în alte zone, nu numai literatură, ci şi cinema ori muzică, în dialogurile cu Răzvan Petrescu şi Şerban Foarţă, cu Andrei Pleşu despre dileme, bucurie şi arta „de a-ţi pierde timpul”, cu Dan C. Mihăilescu despre Woodstock, Beatles, viaţa la ţară şi sfaturi „ca de la un critic încercat de vremi la unul încă naiv”.

Propunere de autoscopie, de confesiuni lucide, elevate, cinice, ludice, optimiste, interviurile lui Marius Chivu reinjectează interesul pentru viaţa impalpabilă şi indispensabilă ce se ascunde în paginile unei cărţi, în mintea autorului.

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri