Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Constantin Abăluţă

CLIPĂ

Lângă zid mă simt bine

e singurătatea mării când întâlneşte ţărmul

văd oamenii care se foiesc în depărtare

şi-o turlă de biserică răsare după stânci

în clipa asta simt toată disperarea unei cascade

cântar al norilor

pedepseşte-mă cu povara

unui bob de rouă

 

AGENDĂ

Alaltăieri am fost bolnav

ieri am murit

azi încă mai resimt şocul

mâine mă întâlnesc cu colegii din clasele primare

poimâine voi fi la Ljubljana bând ceai pe-o terasă

răspoimâine va ploua aşa că voi rămâne acasă şi voi scrie

mai încolo dumnezeu ştie ce voi face

în orice caz acul acela căzut pe parchet

va înţepa cu vârful lui

o altă viaţă

 

PE DRUM

Ce nu putem şti oricâte zile ar trece peste noi

acea confuzie de telefoane date şi primite

paleta lipsă a ventilatorului

şonticăitul moriştii electrice

nu e nimeni acasă pe unica fereastră năvălesc norii

ce bine era la bunica în poală

stofa moale pe obrazul meu

depărtarea începea din umbra salcâmului

din florile albe şi dulci mestecate

pe drum spre şcoală

 

PLICURI GOALE

Acolo în odaia cea mică

unde soarele îşi făcea de cap

era întotdeauna linişte stereofonică

şi tu puneai plicuri goale pe pervaz

special ca să fie luate de vânt

şi duse prin curţile altora

vântul e un poştaş atipic

dispare atât de repede că n-ai timp

să-i semnezi recomandata

albul unui plic

pe iarba verde ori printre fructele dudului

culori cereşti şi ale nimănui

O, daţi-mi multe plicuri

să le pun pe pervaz în odăiţa de-altădată

 

DUPLICITATE

Aşteaptă-te încă la zile senine

vei mai vedea soarele ancorând prin odăi

din miezul umbrei salută-l

cu duplicitatea obişnuită

într-o pală de vânt

încearcă să-ngâni trilul

vechii tale maşini de scris

adună flori de muşeţel

cu gesturile mamei

culege mierea din stup

cu dexteritatea bunicului

dar fii atent oriîncotro te-ndrepţi

se face seară şi petuniile

înfloresc sub lună

 

VECIN CU UNIVERSUL

Frumos e pământul oraşul

să fii viu

să stai în autobuz şi să priveşti

prin aburul răsuflării tale

maşinile şi pietonii

străzile şi copacii

Ascultă-ţi ticăitul sângelui în urechi

ori al ploii pe geam

Râvneşte să fii acel chefliu eşuat lângă un stâlp

Bucură-te de prima bancă ieşită în cale

În hainele cele mai oarecare

în faptele de prisos

află o liniştire o amânare:

Se-ntâmplă să fii vecin cu universul

 

FRESCĂ

Sunt zile când ajung departe dintr-un singur pas

spulber străinii toţi din calea mea

prind din urmă banca verde de pe-un mal de râu

unde am stat cândva într-un amurg -

rangul de om

ca o frescă de-o mie de ani

încet mi se dezvăluie pe trunchiul

copacului cel mai apropiat

 

ALEARGĂ

Ţine-o tot aşa

aleargă pe străzi fără nici o ţintă

salută oamenii care-ţi plac

chiar dacă ei nu te cunosc

lasă sticle cu lapte

în cutiile poştale găsite deschise

plonjează în lac dacă ai chef

usucă-te în braţele

primei statui însorite

drept mulţumire adaugă-i

câteva riduri pe frunte

şi pentru prima dată în viaţă

fii nemilos ca o fotografie

pierdută

 

LASĂ VÂNTUL

Lasă vântul să intre prin odăi

să-ţi aducă zile de pe malul mării

să fluiere prin gura măştii africane de pe bufet

să răstoarne ceasul cu fotografia mamei

să simţi o mustrare în piept

O unde-i viaţa mea

undeva o stradă lungă mă pândeşte

cu arborii ei tunşi zero

şi braţele mele tremură

de revoltă şi de neputinţă

 

NUMAI CU ARBORII

Ai tot primit scrisori

ai tot cunoscut oameni

dar numai cu arborii te poţi tutui

numai printre umbrele lor umbra ta se simte acasă

şi cine spune

că la colţuri de străzi

larma luminii ne umple chipurile

şi ne recunoaştem plutind

ca seminţele plopilor pe râu...

 

CHIAR AŞA

Dimineaţă

o sandală a iubitei mele bâjbâie prin iarbă

salvează câteva pete de soare

apoi dispare

pe drumul care coboară la râu

 

rămân lângă o piatră

care nici nu-mi simte prezenţa

deschid o scrisoare care nu mă interesează

aş vrea să fiu apa

cu sandala plutitoare

 

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri