Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
        de Lavinia Nechifor

l’hiver sur le papier

amintiri calde se lipesc 
de cerul îngheţat 
puştoaica de la zece are ochii trişti 
& scrie în jurnal 

cineva scutură nişte îngeri 
aripi uriaşe cad/ pe umeri fragili pe blocul turn pe 
umbra lui ascuţită 

femeia în roşu se sperie. maşina cu geamuri fumurii 
îi mângâie repede poşeta 
şi alunecă 
în altă stradă 
................
mă întorc: 
când săruţi iarna înghite o zi din jurnal

 

în ultimul timp

mă uit rar 
la ceilalţi. pe feţe au dungi metalice 
ca nişte storuri/ vorbele sunt scândurele subţiri 
orizontale 
resortul e de carne amară se lasă şi se ridică brusc 
                 din cutele buzelor 

lângă zâmbetul pierdut lângăzâmbetulpierdut 

fiecare caută refugiul/ în apa unei mări imaginare 
                 în buchetul de cuvinte tari 
care se tulbură spontan precum ceaiul lăsat 
prea mult la soare 

asta e starea de azi: 

o dungă verde taie gheaţa pe cer 
e frig şi în ultimul strigăt 
maşina vecinului sparge somnul şi ziua 
                  uită că e noapte 

oricum/ tu nu vezi 
                  & nici nu simţi

 

scara înflorită

cuvintele tari se sparg lângă 
fereastra albă. cresc flori de muşeţel 
în ceaiul tău se amestecă şi nişte gânduri 

respiri doar pe jumătate mă uit cum 
te desfaci ca şuviţele de păr se 
colorează ziua pe trupul tău 
aerul crud alunecă prin carnea 
îngheţată/ o femeie 

priveşte deasupra dimineţii lângă 
lemnul rece şi ud 
mâinile ei se risipesc în cădere 

e adelina 
puştoaica 
de la şase împodobeşte o scară flori dese codiţe fragede 

pe ea cu mâini ferme coboară

în fiecare joi în mansarda ta

fără viaţă

 

echo

strig de aici dintre umeri fragezi

dintre două sentimente vagi un fel de

spumă a lor

 

privirea asta amorfă

se dezlipeşte greu de coastele tari

care cresc. nişte spini uriaşi

alunecă printre gratiile lor  sângele

poartă cuvinte fierbinţi somnul

buzelor adulmecă/ rănile proaspete

 

se întind pe spatele gol ca într-o singurătate neutră

cineva răpeşte inconştient ultimele artere

noaptea se împiedică

de gânduri pietrificate în douămiitreişpe

 

ai zice că strigătul meu

curge spre tine ca o lavă fierbinte

 

lucruri noi

ţi se dilată oasele. simţi cum creşti ţi

se lungesc degetele/ cineva

 

te apucă de mână îţi dă drumul

la staţia următoare îi rămâne parfumul

 

pierzi cuvinte încuvintepierdute sensul

fermentează

aerul e mai rece se amestecă şi nişte gânduri

guess who vorbeşte de

dreptate

 

pui în poşetă sondajul cum e să ai copii cum e să-i laşi

singuri cum te uită îndeşi la urmă bucăţica 

de lemn vechi

 

doi la braţ pe străduţă pieptul ei e cald de la pantofii noi

se ivesc nişte răni uşoare

 

le coeur serre

sângele acestei zile curge

prin alte vene. se nasc amestecate nişte

gânduri imature

 

un trup singur se precipită

la ieşire. liftul e nou te strânge inima

cu miezul ei tare

străpungi câte o privire caldă

 

cauţi cartela nişte aripi alunecă nepăsătoare pe lângă

noi zbâââr pe o antenă maşina stă acolo

de trei zile

 

îţi potoleşti setea & mă rogi să-ţi dau un şerveţel

umed

......................................................................

e scris: cineva de la 6 aruncă deja

pagini din

jurnal

 

această libertate

aceste gratii ascund bucata de cer

care-mi convine te privesc imaginile

se nasc spontan               

ca nişte beţivi experimentaţi

 

de la oraş

la ţară din fierărie nişte fiare cad peste pământul

gol după o noapte crâncenă. cineva

 

decupează bucăţi din

vise grele ele cedează

o adolescenţă veche o durere în coşul pieptului

te tulbură

iremediabil

 

ultimul strigăt cade dogit pe asfalt

printre blocuri

noaptea curge spumos o şampanie tare 

 

roger sapă după amintiri în whisky se strică

tot zenul

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri