Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poeme

        de Mariano Baíno

Prezentare şi traducere din limba italiană de George Popescu

 

Dacă gâştele au fost cele ce-au salvat Capitoliul, sedus de şansa ludicului reformator, napoletanul Mariano Baíno pare să tenteze substituirea gureşelor păsări domestice cu surorile lor nu  mai puţin alarmate, raţele, convocate în actul scriptural nu ca să salveze, ci să avertizeze asupra derelecţiunii unui prezent fastidios; Capitoliul – să ne înţelegem – nu-i altceva decât metafora unei Lumi milenare din care autorul nostru extrage întreaga modernitate respinsă în dubla ei organicitate semantică, istorico-socială şi poetică: ontos şi logos, real şi fictiv, o antinomie devenită adevărata substanţă a artei.

Debitor al unui impenitent gust al experimentalului (s-a aflat încă de la primele sale aventuri literare la originea unor iniţiative novatoare răsunătoare: Grupul 93, revista Baldus etc), Baíno n-a evitat niciuna dintre ofertele cu impact de destructurare a oricărei tradiţii instituţionalizate, punând la lucru ironia într-o diversitate formală ce nu exclude nici „bătrânul” sonet şi care, în planul strict al expresiei, activează non-sensul ca vector al ludicului; astfel, poemele sale alimentează, nu rareori, impresia unor particulare arabescuri lingvistice în care dialectalul interferează neologicul şi invită cititorul într-un joc ce se dovedeşte, în final, o lovitură mortală pentru întregul nostru patrimoniu habitudinal.   

 

 

Sonetul demiurgului dumnendrăcit

Să mediez, nu? între spirit şi materie

e curată nebunie, da, târfă sultană,

o ştiu de-acum: să-ncerc o formă? hazlie

imitaţie-ar fi, ba chiar o mizerie

dacă la paradigmă cugeţi, acea idee-n serie

care deasupra stă, prea suverană,

înfăşurată-n scumpa pseudomembrană

de chintesenţă. Şi taman răutatea

silească-mă culoarea să mi-o schimb,

nimicul cel mai mare să-l respir

şi îmbrăcat doar cu un nemernic slip.

Regizor al unui tâmp videclip,

lumea ce-am făurit e un delir.

Eu o gândeam un cub. Jur. Ieşit-a un balon.  

 

Sonetul danţurilor zburătoare

Se-ntoarce o albină să roiască

mici cercuri ţanţoşă mărşăluind

printre celule cu care să cinstească

nectar şi numai dănţuind

şi-n cerc pe noi celule apoi zburând

prin necesarul dans să garanteze

la câmpuri treaba să nu se sfârşească

vestea mai înainte s-o marcheze

cu trupul ei pe pliul relatării

pistiluri de camelii dă-nflorării

şi deschizându-se spre cel ţintit

în roiuri iar şi-i timp de iscălit

cu clară cifră aerul şi de tivit

al nimănuia nume-n zbor virând

 

Sonetul golului şi al plictisului

M-aşez ca o păpuşă de carton

ce-ntruna îşi lungeşte ţeastă

acel întruna când toaca-n creastă

vârf de chipiu devine, bezmetic ton …

şi de-l auzi, aduce-a sărbătoare

a mortului, sau viaţă ce-aiurea sună,

ştire a unui destin de carton…

de mine însumi sunt o ficţiune

un vis al altora ce-i cadru liberat

de flori spre un protest să se adune

plină de sens, de limfe, un plat

licăr de umbră în golul firav de lumine

 

Sonet al hoinarului şi al gunoiului

Închis închisul tău într-o casetă mică,

cu umezeala sa neîmplinită scoică

în calda ei mocirlă, în ciorbică

gustoasă de genuni, încă prea omenesc

gâtul nu-l storc spirale în ocol prostesc

de camion bătrân urlând în noapte,

cu putrede gunoaie comandate

Vântul prin frunze reci la mijloc de ruină

împrăştie cartoane fără vină

printre barăci pe-al râului prund…

Vântul – măturătorilor inima le-ascund

cu urletul ce-n compactor sfârşeşte

sălbatic şi de iad când se târăşte…

 

 

Sonet în faţa tabloului „Nighthawks” de Hopper

Alcool. Mai mult. Alcool. Da. Poate

nu strică-n-astă noapte. Non mai mult

decât multe jigniri. Ale tale. Toate,

tu ce dispari fără nici un cuvânt.

Dar non te enerva. Suntem chit,

zero, e mereu, la fund. Jos,

bei încă un pahar. Şi-nveţi smintit

răul să-nfrunţi. Afară, negru se face

blu. E timpul de-a încerca

să râzi de rău. Sau să mori cumva.

Şi barmanul, în spate la tejghea,

aşteaptă. Poate. Că doarme pare-a se preface,

scrutează însă. Pe tine. Acel rău trist. Să ieşi

din bar i? O, nu. De ce? Prea obosit cum eşti…

 

Sonet cu prilejul celui de-al doilea mandat a lui George Bush J.

 

(Lui Raffaele Rizzo)

Nu mă trezi încet vorbeşte

în vreme ce razna-o iau nenorociri

şi ruşinea văzând nu-mi mai prieşte

grămada aia de morcovi putreziri

gaze n-aud nici trosnetul măcel

de quakeri dezbrăcaţi şi plini de râie

de mercenari nătângi cu piept tembel

final al scrotului într-o mizerie.

Să-ncur nu pot nu-i de ajuns„destul!” să zic

Mereu am zis-o mereu când trebuia

însă acum în tăcere implic

digresiune îmi pare a mea soartă

e umbră şi în timp ce-afară-i o hazna

drag îmi e somnul şi-a fi e piatră.

 

Sonet carte poştală

Îţi scriu în timp ce la gara de la

Palinura-Pisciotta mi-aştept trenul local.

Nu-i o săgeată, dar liniştit cumva

iei micul dejun, de vrei, fără bal.

Fără stres pentru duoden.

Terminând cu tema mitocanului

(doar de vreo mutră există vreun model)

afli chiar şi cine oferă naşului

o înghiţitură de brânză sau de caş…De magiun…

precum şi la toţi ce se găsesc.

Mă-ntorc la tine. Durul surghiun părăsesc

după şapte zile părăsesc. Mâzgăleli am mai scris…

Nici soba şi nici sacul de bleagă istorie

n-au funcţionat  (şi nici foame nu mi-e)

 

 

Sonetul mirosului

Un neaşteptat parfum. De fructe.

Galeş se ridică de sub tejghea

cârciumii. Şi imediat e o revenire

a unei veri şi câmpia întreagă, cer

e şi forţa aia uscată în copaci... Vrăjit

redevin copil, în timp ce mai iute

devine pasul celui ce, cu o urâtă

încruntare, la ham mă întrece. Se cam

grăbeşte câinele, nu prea pune preţ

la vederea mirosului celui ce-l

urmează. Păcat. Mă adaptez

spre a nu mai adulmeca nimic, dar mai

întâi aspir, la un cuptor, puţină pâine. 

tâi aspir, la un cuptor, puţină pâine. 

 

(Din volumul Sol sonet’ / Numai sonet,  inedite încredinţate traducătorului)

 

Nr. 07 / 2013
CONGRESUL NAŢIONAL DE POEZIE-ediţia a V-a

DECLARAŢIE

REZULTATELE CONCURSULUI NAŢIONAL DE POEZIE ŞI INTERPRETARE CRITICĂ A OPEREI EMINESCIENE „PORNI LUCEAFĂRUL…”

Versuri
de Gabriel Chifu

Din jurnal (1996)
de Gabriel Dimisianu

Pagini de jurnal (38)
de Gheorghe Grigurcu

Dintr-o haltă părăsită
de Cassian Maria Spiridon

Despre confesiune în poezia religioasă
de Adrian Popescu

De ce-aş alege albul?
de Nicolae Prelipceanu

O poezie civică *
de Gheorghe Grigurcu

Oman – ţara care locuieşte într-o carte
de Ioan Es. Pop

De-a poeziaproza
de Paul Aretzu

Arta memorialistului*
de Irina Georgescu

În vizită acasă la greieri
de Toma Grigorie

O epopee distopică
de Ioana Dinulescu

O lume în pagini
de Dan Ionescu

Viaţa pe hîrtie
de Daniela Firescu

Puncte de vedere cu Virgil Mazilescu
de Constantin M. Popa

Lumi de departe ...
de Florea Miu

Poezie
de Constantin Abăluţă

Poem
de Gabriela Gheorghişor

Poeme
de Liviu Ioan Stoiciu

Florin Iaru. Recursul la ironie
de Iulian Boldea

Banalitatea răului
de Ioan Groşan

Poeme
de Vlad A. Gheorghiu


de Lavinia Nechifor

Scrisori culturale
de George Stanca

Claude Simon – romanul pictural
de Maria Tronea

Revista revistelor

Bismarck, Richelieu, Machiavelli - trei figuri herodotice în gândirea strategică
de Ştefan Vlăduţescu

Adrian Păunescu, 70
de Jean Băileşteanu

Iulian Segărceanu şi spontaneitatea studiată a gestului plastic
de Florin Rogneanu

Premiile revistei Luceafărul de dimineaţă

In memoriam Alexandru Muşina

Poeme
de Mariano Baíno

© 2007 Revista Ramuri