Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     








Cartea de teatru - Un debut promițător

        de Nicolae Petre VRÂNCEANU

Universitarul Teodor Oancă debutează surprinzător cu un volum de teatru scurt, apărut în anul 2006 la Editura Universitaria Craiova. Cele cinci piese cuprinse în carte sub titlul Salonul regal sunt scrise în maniera teatrului verite a teatrului realist al evenimentului imediat cu implicații existențiale pentru fauna umană ce populează societatea contemporană. Mesajul pe care dorește să-l transmită autorul este unul moralizator iar lectorul ia act de „avertismentul” fiecărei piese prin mijlocirea faptului de viață reprezentat obiectiv prin acțiune și personaje.

Nu vom întâlni în acest volum de teatru tentațiile teatrului absurd, ale teatrului cruzimii, ale teatrului parabolic ori postmodernist. Dialogul, bine condus, este transparent, direct, lipsit de echivoc, de subtilitățile stilului aluziv, de prețiozitatea trimiterilor livrești ori culturale. Vioiciunea replicilor menține, totuși, interesul lecturii prin ritmul alert, prin dezinvoltură și claritate, alături de surprinzătoare turnuri ale situațiilor și întâmplărilor ce dau consistență intrigii fiecărei lucrări dramatice. Evenimentele „decupate”din contemporaneitate nu sunt abordate la modul specific, etnicist, ci au un caracter de generalitate dând posibilitatea adaptării lectorului sau a spectatorului de oriunde la problematica, la spațiul și timpul acțiunii. În „Salonul regal”, piesa care dă titlul volumului, subintitulată comedie într-un act, cele două personaje, Marin Petrescu și Petre Marinescu- denominație care uniformizează cuplurile ca în teatrul lui Gogol și Caragiale - reprezintă tipul afaceriștilor oneroși care fug de mâna de fier a legii într-un spital de boli mintale, camuflați sub numele celebrelor capete încoronate Ludovic al XIV-lea , respectiv – Napoleon Bonaparte. Camuflajul obținut cu complicitatea unora din afara clinicii de psihiatrie, rezistă doar temporar, punctul culminant fiind finalul piesei, arestarea celor doi infractori chiar în salonul „regal”, de către mascați. A doua piesă, intitulată „O bănuială”, abordează în paralel tema geloziei nefondate și ridicole a soției pensionare față de respectabilul său soț, profesor la un liceu de balet, și tema moralității educatorilor în raport cu propriii elevi. Deznodământul clarifică încurcătura provocată de zvonistică pentru că soțul-diriginte aduce la cunoștința consoartei că operația suferită de eleva din clasa a X- a nu a fost de întrerupere a sarcinii ci de colecistectomie. „O poveste amară“ este titlul celei de a treia piese inspirate din confruntarea dintre tată- inginer agronom - și fiu-avocat, conflict ce se rezolvă când cunoscutul agronom află de la fiul său că, în trecut, pe vremea „nechezolului”, a comis o nedreptate semnând ca specialist condamnarea unui om cinstit la trei ani închisoare pentru „furt din avutul obștesc” deși țăranul își susținea nevinovăția și declara că nu a luat soiul de hibrid de pe proprietatea statului ci de la un vecin cu care lucra pe un lot personal. Eroarea este demonstrată, dar nedreptatea nu mai poate fi corijată, eminentul agronom rămâne cu gustul amar al culpabilității.

Mai bine construite mi s-au părut ultimele două piese ale volumului, „Magda “ și „Două crizanteme”, ce pot fi încadrate în specia dramei. Prima are ca protagonistă o tânără și frumoasă prostituată care și-a lăsat unicul copil în grija părinților ei de la țară și care trece prin purgatoriul unei iubiri adevărate, ceea ce o determină să se întoarcă la casa părintească și la copil. A doua este o sensibilă poveste despre senectute, singurătate și supraviețuire prin înțelegere, compasiune și iubire la vârsta a treia. Persoanele, cum spune autorul, sunt: Toma Diaconu, pensionar, Natalia Popa, profesoară, 50 de ani, doctorul Ștefănescu, 50 de ani, Vasile, pensionar, 60 de ani și Bebică, fiul lui Toma, 30 de ani, cel care vine dintr-o țară îndepărtată unde s-a autoexilat pentru a se căpătui dar nu a reușit încă să ajungă la bunăstarea visată, fapt ce îl determină să-i pretindă bătrânului său tată cei zece mii de euro rămași ca depozit de siguranță după decesul primei sale soții. Autorul găsește și de această dată soluția salvatoare, Toma se confesează Nataliei de care îl leagă o afecțiune secretă și ambii hotărăsc să-i dea banii solicitați lui Bebică, iar Toma să închirieze apartamentul său, urmând ca, la propunerea Nataliei, să locuiască în apartamentul acesteia pentru a se ocroti și îngriji reciproc.

Happy-end-ul este umbrit de suferința trupească și sufletească a celor doi vârstnici aflați la vârsta crizantemelor.

În întregul său, volumul „Salonul regal”, ce constituie debutul lui Teodor Oancă în dramaturgie, este o certă promisiune a autorului cunoscut până acum ca profesor universitar și publicist. Am amintit în debutul acestei cronici câteva calități ale scriiturii dramatice precum dezinvoltura dialogului, știința gradării acțiunii și a organizării faptelor în scopul atingerii punctului culminant ce coincide deseori cu deznodământul, cursivitatea și coerența construcției dramatice, buna utilizare a resurselor lingvistice. Un lector avizat și onest, un cunoscător al teatrului ca spectacol și-ar exprima, cred, dorința de a se elimina o oarecare liniaritate a acțiunii, de a se folosi mai mult resursele limbii în caracterizarea personajelor, de a căuta rezolvări mai neobișnuite ale finalurilor, de a violenta locurile comune, formulele uzate prin prea mare folosință. Sunt meritorii încercările autorului de a caracteriza personajele prin onomastică sau de a da indicații de regie sau de joc al actorilor, dar aceste didascalii sunt insuficient exploatate, personajele rămânând schematice, ca în teatrul clasic. Oricum, așteptăm cu încredere și alte apariții publice ale sale, având convingerea că va dezvolta reușitele consemnate prin acest debut promițător.

© 2007 Revista Ramuri