Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

Joi, 16 martie 2017, s-a reunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. În cadrul şedinţei a fost discutată activitatea U.S.R. A fost prezentat evenimentul de relansare a Editurii Cartea Românească, eveniment care s-a desfăşurat în aceeaşi zi la Hotelul Marriott din Capitală. Au fost prezentate cele două proiecte propuse de U.S.R. Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale: reluarea Premiilor Naţionale pentru Artă şi Literatură (prima lor ediţie având loc în 2008) şi Campania în favoarea lecturii şi pentru stimularea literaturii române scrise azi (la celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1 decembrie 1918, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale ar urma să susţină financiar achiziţia de carte beletristică de autori români contemporani, care să intre în fondul bibliotecilor publice). Un alt punct de pe ordinea de zi a fost aprobarea, prin vot, a unor indemnizaţii de merit. A urmat prezentarea Execuţiei bugetare la 31 decembrie 2016, cu supunerea la vot şi aprobarea în unanimitate a Execuţiei bugetare la 31 decembrie 2016 şi a Bugetului pentru anul 2017. A fost prezentat Raportul Comisiei de Cenzori U.S.R. asupra Execuţiei Bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2016. Au fost prezentate noile proiecte ale U.S.R.: Premiul Naţional de Proz㠄Constantin Ţoiu” pentru proză şi exegeză literară şi proiectul „Literatura Tinerilor”. Au fost prezentate informaţii relevante din activitatea U.S.R.: noul site al U.S.R., demersurile făcute pentru indexarea indemnizaţiei de merit conform legii, situaţia proceselor la zi (toate câştigate de către U.S.R.), soluţionarea (prin vot) a contestaţiilor depuse la Comisia de Validare, situaţia încasării cotizaţiilor pe anul 2016.

© 2007 Revista Ramuri