Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Comunicat U.S.R.

        

Joi, 16 martie 2017, a avut loc şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România. În cadrul şedinţei au fost discutate aspecte curente din activitatea U.S.R. Au fost prezentate două noi proiecte iniţiate de U.S.R.: Premiul Naţional de Proz㠄Constantin Ţoiu” pentru proză şi exegeză literară, respectiv „Literatura Tinerilor”, cu organizarea, la Neptun (7-10 septembrie 2017), a unei reuniuni cuprinzând un maraton de lecturi ale tinerilor scriitori, conferinţe şi prelegeri, recitaluri ale scriitorilor consacraţi şi acordarea unui premiu pentru un tânăr scriitor. A fost dezbătută şi apoi votată în unanimitate actualizarea categoriilor de premii ale U.S.R. care vor reprezenta un criteriu de acordare a indemnizaţiei de merit. A fost prezentat proiectul, de asemenea nou, iniţiat de Filiala Alba-Hunedoara: Premiul Naţional de Poezie „Lucian Blaga” pentru Opera Omnia. Prima ediţie va avea decernarea Premiului pe data de 9 mai 2017, în cadrul unei Gale unde poeţii nominalizaţi vor susţine recitaluri de poezie şi conferinţe despre opera lui Lucian Blaga. Au fost discutate şi soluţionate aspecte privind organizarea Colocviului anual de Critică (1 aprilie 2017).

© 2007 Revista Ramuri