Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România

        

Sâmbătă, 5 mai 2018, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România, în noua componenţă, stabilită prin votul la alegerile desfăşurate în perioada 11 aprilie - 29 aprilie 2018. Comitetul Director al U.S.R. pentru mandatul 2018-2023 este alcătuit din Preşedintele U.S.R., Prim-vicepreşedintele U.S.R., Vicepreşedintele U.S.R. şi câte un reprezentant al Filialelor cu peste 150 de membri: Nicolae Manolescu (Preşedintele U.S.R.), Varujan Vosganian (Prim-vicepreşedintele U.S.R.), Gabriel Chifu (Vicepreşedintele U.S.R.), Ion Cristofor (Filiala Cluj), Cassian Maria Spiridon (Filiala Iaşi), Horia Gârbea (Filiala Bucureşti – Poezie), Aurel Maria Baros (Filiala Bucureşti – Proză), Mircea Mihăieş (Filiala Timişoara), Peter Sragher (Filiala Bucureşti – Traduceri Literare).

Preşedintele U.S.R., Nicolae Manolescu, a propus ca în funcţiile de directori din organigrama U.S.R. să fie numiţi: Directorul de Programe Interne: Sorin Lavric; Directorul de Programe Externe: Răzvan Voncu; Directorul de Imagine: Daniel Cristea-Enache; Directorul Economic: Stela Pahonţu; Directorul Administrativ: Ion Pahonţu. S-a supus la vot. S-a votat în unanimitate.

S-au făcut propuneri pentru constituirea Comisiei de validare, care, în urma votului, are următoarea componenţă: Dan Cristea, Daniel Cristea-Enache, Gabriela Gheorghişor, Vasile Popovici, Nicolae Prelipceanu, Răzvan Voncu, Adi Cristi, Ioan Moldovan (rezervă), Mihai Zamfir (rezervă).

Directorul economic, Stela Pahonţu, a prezentat bugetele proiectelor culturale din semestrul I al anului şi sursele de finanţare ale acestora: Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi“, Târgu-Jiu, 17-20 mai 2018, Premiile Uniunii Scriitorilor din România pe anul 2017, Bucureşti, 29 mai 2018, Premiul „Constantin Ţoiu” (care se va decerna la Gala Premiilor Uniunii Scriitorilor din România), Festivalul Naţional de Literatur㠄FestLit”, ediţia a V-a, Cluj-Napoca, 2-4 iunie 2018, Colocviul Naţional al Revistelor de Cultură, ediţia a V-a, Arad, 22-23 iunie 2018, Gala Poeziei Române Contemporane, Iaşi, 10-12 mai 2018, Gala Poeziei Române Contemporane, Cluj, 2 iunie 2018, Gala Poeziei Române Contemporane, Bucureşti, 15 iunie 2018.

S-au făcut propuneri pentru Premiile Opera Omnia la Festivalul Internaţional de Literatur㠄Tudor Arghezi” de la Târgu Jiu: Nicolae Prelipceanu (Poezie), Daniel Cristea-Enache (Critică). S-a supus la vot. S-a votat în unanimitate.

Directorul economic, Stela Pahonţu, a prezentat spre aprobare salariile personalului din Administraţie. Lista cu salariile personalului se anexează la procesul-verbal.

Comitetul Director a discutat despre necesitatea de a încheia parteneriate/ protocoale cu mai multe instituţii (Institutul Cultural Român, Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale, Academia Română, Muzeul Literaturii Române, Primăria Municipiului Bucureşti, Televiziunea publică sau alte televiziuni) în vederea dezvoltării relaţiilor ce ar ajuta U.S.R. să înceapă proiecte noi şi să beneficieze de mai multe finanţări.

Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul verbal şi face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

© 2007 Revista Ramuri