Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România

        

Sâmbătă, 5 mai 2018, s-a întrunit noul Consiliu al Uniunii Scriitorilor din România, în componenţa stabilită prin votul la alegerile desfăşurate în perioada 11 aprilie - 29 aprilie 2018.

S-a propus membrilor Consiliului U.S.R. ca Nicolae Prelipceanu, Preşedintele Comisiei de Monitorizare a Alegerilor, să fie împuternicit să semneze Procesul verbal privind rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte U.S.R. în mandatul 2018-2023, în urma votului membrilor întruniţi în Adunarea Generală a U.S.R., compusă din Adunările Generale ale Filialelor. S-a votat în unanimitate.

Nicolae Prelipceanu, Preşedintele Comisiei de Monitorizare a Alegerilor, a prezentat Procesul verbal privind rezultatele alegerilor pentru funcţia de Preşedinte U.S.R. în mandatul 2018-2023, în urma votului membrilor U.S.R. întruniţi în Adunarea Generală a U.S.R. compusă din Adunările Generale ale Filialelor ce au avut loc în perioada 11 aprilie - 29 aprilie 2018.

Adunarea Generală a U.S.R. l-a ales pe Nicolae Manolescu cu 744 voturi, reprezentând 60,64% din totalul de 1227 voturi valabil exprimate, în funcţia de Preşedinte al Uniunii Scriitorilor din România, pentru mandatul 2018-2023, având atribuţiile prevăzute în Statutul U.S.R. Numărul voturilor pentru ceilalţi candidaţi: Dan Lungu, 336 voturi (27,38%); Ştefan Mitroi, 98 voturi (7,99%); Simona Vasilache, 43 voturi (3,50%); Narcis Zărnescu, 7 voturi (0,57%).

A fost supusă ordinea de zi a Consiliului U.S.R. Aceasta a fost votată în unanimitate. Conform Statutului, odată constituit, Consiliul a validat alegerile. În continuare, Preşedintele U.S.R., Nicolae Manolescu, a făcut propuneri pentru funcţiile de Prim-Vicepreşedinte şi Vicepreşedinte, nominalizându-l pe Varujan Vosganian ca Prim-Vicepreşedinte şi pe Gabriel Chifu ca Vicepreşedinte. S-a supus aprobării propunerea ca votul să fie deschis. S-a votat în unanimitate. Varujan Vosganian a fost votat în unanimitate ca Prim-Vicepreşedinte al U.S.R. Gabriel Chifu a fost votat în unanimitate ca Vicepreşedinte al U.S.R.

Au fost prezentaţi Preşedinţii de Filiale aleşi, membri ai noului Consiliu U.S.R.: Preşedintele Filialei Alba - Hunedoara: Cornel Nistea, Preşedintele Filialei Arad: Vasile Dan, Preşedintele Filialei Bacău: Dumitru Brăneanu, Preşedintele Filialei Braşov: Adrian Lesenciuc, Preşedintele Filialei Bucureşti – Critică, Eseistică şi Istorie Literară: Radu Voinescu, Preşedintele Filialei Bucureşti – Dramaturgie: Radu F. Alexandru, Preşedintele Filialei Bucureşti – Poezie: Horia Gârbea, Preşedintele Filialei Bucureşti – Proză: Aurel Maria Baros, Preşedintele Filialei Bucureşti – Traduceri Literare: Peter Sragher, Preşedintele Filialei Chişinău: Leo Butnaru, Preşedintele Filialei Cluj: Irina Petraş, Preşedintele Filialei Dobrogea: Angelo Mitchievici, Preşedintele Filialei Iaşi: Cassian Maria Spiridon, Preşedintele Filialei Piteşti: Nicolae Oprea, Preşedintele Filialei Sibiu: Ioan Radu Văcărescu, Preşedintele Filialei Sud - Est: Corneliu Antoniu, Preşedintele Filialei Târgu Mureş: Markó Béla, Preşedintele Filialei Timişoara: Cornel Ungureanu. Lista membrilor Consiliului Uniunii Scriitorilor din România îi cuprinde, de asemenea, pe: Preşedintele U.S.R.: Nicolae Manolescu, Prim-vicepreşedintele U.S.R.: Varujan Vosganian, Vicepreşedintele U.S.R.: Gabriel Chifu, precum şi pe cei aleşi prin vot în Filialele cu mai mult de 150 membri (care au doi reprezentanţi în Consiliu): Daniel Bănulescu, Ion Lazu, Antoaneta Olteanu, Ovidiu Pecican, Gellu Dorian, Marian Odangiu.

Au fost prezentaţi membrii Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România: Preşedintele U.S.R.: Nicolae Manolescu; Prim-vicepreşedintele U.S.R.: Varujan Vosganian; Vicepreşedintele U.S.R.: Gabriel Chifu; Ion Cristofor; Cassian Maria Spiridon; Horia Gârbea; Aurel Maria Baros; Mircea Mihăieş; Peter Sragher.

Adunările Generale de la Filiala Bucureşti - Literatură pentru Copii şi Tineret şi de la Filiala Craiova se vor reconvoca, în urma unui balotaj (la Filiala Bucureşti - Literatură pentru Copii şi Tineret) şi a unui deces (la Filiala Craiova).

Următorul punct pe ordinea de zi l-a constituit alegerea, prin vot, a membrilor Comisiilor U.S.R. A fost votată în unanimitate comisia de numărare a voturilor (Aurel Maria Baros, Ion Pahonţu, Roxana Chioseolu). În urma votului, componenţa Comisiilor U.S.R. este următoarea, pentru mandatul 2018-2023: COMISIA SOCIALĂ: Simona Grazia Dima; Ion Lazu; Emil Lungeanu; Nicolae Prelipceanu; Dan Stanca; Florin Toma (rezervă); COMISIA DE RELAŢII EXTERNE: Aurel Maria Baros; Leo Butnaru; Denisa Comănescu; Dinu Flămând; Răzvan Voncu; Tudora Şandru Mehedinţi (rezervă); COMISIA DE CENZORI: Valentin Bazăverde; Constantin Capiţa; Liviu Capşa; Marius Chelaru; Nicolae Corlat; Mircea Stâncel (rezervă); COMISIA MINORITĂŢILOR: Dagmar Maria Anoca; Markó Béla; Slavomir Gvozdenovici; Ivan Kovaci; Karacsonyi Zsolt; COMISIA DE MONITORIZARE, SUSPENDARE ŞI EXCLUDERI: Daniel Cristea-Enache; Ion Cristofor; Horia Gârbea; Sorin Lavric; Alex Ştefănescu; Adrian Lesenciuc (rezervă); Ioan Radu Văcărescu (rezervă); Vasile Spiridon (rezervă); COMISIA DE ONOARE ŞI DEMNITĂŢI: Al. Călinescu; Livius Ciocârlie; Vasile Dan; Gabriel Dimisianu; Angelo Mitchievici (rezervă); Mihai Zamfir.

În continuare, s-a stabilit, prin tragere la sorţi, Filiala care va da echipa participantă la noua ediţie a Turnirului de Poezie: dintre Filialele Bucureşti - Poezie, Iaşi şi Cluj, prin tragere la sorţi, va participa la Turnirul de Poezie din 2018 Filiala Bucureşti - Poezie.

La capitolul Diverse, Gabriel Chifu a solicitat Consiliului U.S.R. să-şi precizeze poziţia faţă de premiile literare, propunând ca funcţiile de conducere la U.S.R. să fie exceptate de la premii. În urma discuţiilor, Consiliul U.S.R. a respins această propunere, motivând că se premiază cartea, nu autorul, iar responsabilitatea totală asupra premierii unor cărţi aparţine juriilor literare.

© 2007 Revista Ramuri