Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Concurs de burse de creație literară pentru tinerii scriitori la Uniunea Scriitorilor din România

        

Uniunea Scriitorilor din România anunţă o nouă ediţie a concursului de burse de creaţie literară pentru tinerii scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R. Bursele au în vedere orice gen literar.

Candidaţii sunt invitaţi să expedieze Secretariatului U.S.R. dosarele de aplicaţie la bursa de creaţie literară. Dosarele vor cuprinde un CV literar, un fragment literar reprezentativ pentru creaţia scriitorului şi proiectul pe care autorul îl are în vedere în cazul primirii bursei.

Comitetul Director al U.S.R. îi va selecta, în urma analizării dosarelor, pe cei doi câştigători ai concursului. Fiecare bursă va fi în valoare de 1500 lei net lunar, timp de un an. La finalul perioadei de un an, beneficiarii bursei vor prezenta Comitetului Director al U.S.R. manuscrisul în formă finală.

Volumele vor fi tipărite prin grija U.S.R. şi vor purta pe pagina de titlu menţiunea: „Autorul acestei cărţi a beneficiat de bursa de creaţie literară oferită de Uniunea Scriitorilor din România“.

Dosarele pot fi expediate prin poştă până la data de15 mai 2021, cu menţiuneaConcurs de burse de creaţie literară, pe următoarea adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071, în atenţia doamnei Roxana Chioseolu.

© 2007 Revista Ramuri