Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Concurs de volume în manuscris la Uniunea Scriitorilor din România

        

Uniunea Scriitorilor din România anunţă o nouă ediţie a concursului de volume în manuscris pentru tinerii scriitori (cu vârsta până în 35 de ani), indiferent dacă sunt sau nu sunt membri U.S.R. Concursul este valabil pentru orice gen literar.

Tinerii scriitori sunt invitaţi să expedieze Secretariatului U.S.R. manuscrisele destinate concursului, însoţite de un CV literar al autorului. Un juriu al U.S.R., format din critici literari, va selecta volumele câştigătoare, care vor fi publicate la o editură prestigioasă. Volumele tipărite vor purta menţiunea: „Volum câştigător al concursului de manuscrise iniţiat de Uniunea Scriitorilor din România“.

Dosarele pot fi expediate prin poştă până la data de15 mai 2021, cu menţiuneaConcurs de volume în manuscris, pe următoarea adresă: Calea Victoriei, nr. 133, sector 1, Bucureşti, cod poştal 010071, în atenţia doamnei Roxana Chioseolu.

© 2007 Revista Ramuri