Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Ședința Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 27 ianuarie 2021

        

Miercuri, 27 ianuarie 2021, s-a reunit Comitetul Director al Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Comitetului Director: Nicolae Manolescu, preşedinte U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte U.S.R., Horia Gârbea, preşedinte Filiala Bucureşti-Poezie, Aurel Maria Baros, preşedinte Filiala Bucureşti-Proză, Adrian Popescu, din partea Filialei Cluj (telefonic), Cassian Maria Spiridon, preşedinte Filiala Iaşi (online), Mircea Mihăieş, din partea Filialei Timişoara (online). Invitaţi: Gabriel Chifu, consilier, Daniel Cristea-Enache, director de comunicare, Răzvan Voncu, director programe externe, Stela Pahonţu, director economic, Roxana Chioseolu, referent.

Absent motivat: Peter Sragher, preşedinte Filiala Bucureşti-Traduceri Literare.

Pe ordinea de zi a figurat o informare a Comitetului Director, de către Cabinetul de Avocatură Corina Ruxandra Popescu, despre stadiul proceselor în care U.S.R. este parte. În continuare, s-a discutat despre categoriile de premii ale Uniunii Scriitorilor din România care vor conta pentru acordarea indemnizaţiei de merit şi pentru a fi luate în considerare de către Comisia de Validare la accederea în U.S.R. După dezbateri, a fost definitivată, prin vot, lista lor.

Comitetul Director a decis să nu mai fie acceptate de la Filiale dosare care nu îndeplinesc integral condiţiile prevăzute de Statut. Comisia de Validare va consemna în scris, în Procesul-Verbal al şedinţei, motivaţia acceptării/ respingerii fiecărui candidat.

Comitetul Director a hotărât iniţierea unui concurs de volume în manuscris pentru tineri scriitori. Manuscrisele câştigătoare vor fi publicate de către Uniunea Scriitorilor din România şi vor conta ca premiu al U.S.R. la primirea în U.S.R. Comitetul Director a hotărât păstrarea programului de burse.

A fost prezentat calendarul proiectelor Uniunii Scriitorilor din România, cu precizarea că s-au făcut demersuri pentru finanţarea lor.

© 2007 Revista Ramuri