Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
In memoriam George Sorescu

        

George Sorescu s-a născut la 23 septembrie 1927, la Bulzeşti, localitatea doljeană intrată în nemurire graţie în special Liliecilor lui Marin Sorescu. Este fiul Niculinei-Nicoliţa (n. Ionescu) şi al lui Ştefan Sorescu. Primele clase primare le face în localitatea natală, le continuă la Liceul „Fraţii Buzeşti” din Craiova, absolvite în 1949. La Universitatea din Bucureşti urmează cursurile Facultăţii de Filologie, finalizate în 1953, fiind repartizat la celebrul liceu „Traian” din Turnu Severin, unde a condus cenaclul literar „Alexandru Vlahuţă”, la care a participat şi Marin Sorescu în timpul vacanţelor studenţeşti, în 1957, autorul Liliecilor citind în cenaclu un grupaj de poezii. În Turnu Severin, profesorul George Sorescu frecventează celebra bibliotecă constituită în urma donaţiei lui Ioan G. Bibicescu (folclorist, guvernator al Băncii Naţionale a României), unde descoperă manuscrisul La Leucaide d ‘Alviro Corintio-Dacico de Gh. Asachi, cuprinzând sonete în stil petrachist, texte poetice în limba italiană, pe care le-a tradus, versificat în limba română şi le-a editat în anii 1974, 1991 şi 2015. De altfel, Gheorghe Asachi – viaţa şi opera este titlul tezei de doctorat susţinută în 1970 la Universitatea din Bucureşti, sub conducerea ştiinţifică a lui Dumitru Micu, în comisie figurând Al. Dima, Eugen Todoran şi Ovidiu Papadima.

Cititor activ şi frecvent al Bibliotecii „I. G. Bibicescu” din Turnu Severin, împrietenindu-se cu bibliotecarul şef, George Sorescu a reuşit să salveze o preţioasă arhivă aparţinând fondatorului (291 de documente din perioada 1881-1926), care urma să fie dusă la topit, nefiind conformă cu ideologia epocii.

La început de an universitar, 1961, G. Sorescu se transferă la Craiova, ca asistent la Facultatea de Filologie din cadrul Institutului Pedagogic, asistent al profesorului Ion Zamfirescu. A parcurs, apoi, toate treptele carierei universitare.

În 1980 a devenit membru al Uniunii Scriitorilor din România.

A debutat în 1957 cu versuri în Oltenia literară şi a colaborat la Ramuri, Tribuna, Convorbiri literare, Lamura, Literatorul, Analele Universităţii din Craiova”, Limba şi Literatura, România literară, Vatra etc.

În afara celor trei ediţii din Leucaida lui Gh. Asachi (versuri, 1970); G. Sorescu a mai publicat: Întoarcerea Euridicei (versuri, 1970); Desen sonor (versuri, 1978), Structuri erotice în poezia română (1982, premiul Uniunii Scriitorilor, 1983); Scriitori români (1830-1870). Sinteze literare (1991); Neodihna vămilor (nuvele şi povestiri, 1994), Aripi în timp (versuri, 1994); Neliniştea esenţelor (studiu critic, 1996, premiul Uniunii Scriitorilor); Colocvii în Grădina Hesperidelor (2002). A îngrijit o ediţie din Făt Frumos din lacrimă de Eminescu (1995).

Ca editor, G. Sorescu s-a preocupat intens de opera postumă a fratelui său, Marin Sorescu.

George Sorescu ne-a părăsit într-o frumoasă zi de primăvară, 2 aprilie 2021, alăturându-se celorlalţi membri ai dinastiei Sorescu, lăsând în urmă un nume şi un caracter pilduitor. Este înmormântat la Cimitirul „La Lilieci” din Bulzeşti.

Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Craiova deplânge stingerea din viaţă a scriitorului George Sorescu!

• Tudor Nedelcea

Nr. 05 / 2021
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

In memoriam George Sorescu

In memoriam Emilian Mirea

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Intelectualitate, dar şi „Şlefuire”
de Gabriel Coşoveanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

Îţi dai seama pe jumătate amuzat (3)
de Gheorghe Grigurcu

Aritmetica poetică a cifrei 3
de Gela Enea

Dante şi Francisc de Assisi
de Adrian Popescu

Votul şi fericirea poporului
de Nicolae Prelipceanu

Securitatea – individual compus
de Mihai Ghiţulescu

Abecedar: Cernobîl
de Cristian Pătrăşconiu

Patimile după Rory
de Dumitru Ungureanu

Romanul antropologic – între călătorie şi identitate
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Cercul Literar de la Sibiu
de Gheorghe Glodeanu

Eseu despre incertitudine
de Gabriel Nedelea

Poezie blues
de Gabriela Gheorghişor

Moţiune Pentru Uniunea Scriitorilor din România

Progresiştii de astăzi sunt, în cele din urmă, urmaşii marxist-leniniştilor de ieri
de Ioan Stanomir

Etică şi spiritualitate
de Iulian Boldea

Autoconfirmarea unei opere de viaţă
de Ştefan Vlăduţescu

Mărturisiri fabuloase
de Aura Dogaru

Poezie
de Ioan Vintilă Fintiş

Poezie
de Cristian Liviu Burada

De vorbă cu Ion Barbu
de Toma Grigorie

Estetica imposturii
de Mihai Ghiţă

Aventuri la malul mării: teatru, violenţă şi indiferenţă
de Daniela Firescu

Melancolie, iubire şi damnare
de Viorica Gligor

Pulsiunea comunicativ㠖 exerciţii de însingurare
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Ascensiunea
de Nikos Kazantzakis

Adrian Murgulescu, de reţinut!
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri