Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Moţiune Pentru Uniunea Scriitorilor din România

        

Noi, semnatarii acestei moţiuni de susţinere a Uniunii Scriitorilor din România, ne exprimăm îngrijorarea, dar şi revolta împotriva atacurilor ilogice şi imorale la adresa singurului for de largă reprezentativitate al scriitorilor din România. Atacurile au început acum câţiva ani şi s-au înteţit în vremea din urmă. Iniţial, ele au fost încercări de preluare cu forţa a structurilor de conducere, iar în faza actuală vizează distrugerea Uniunii înseşi ca instituţie. Nu vor reuşi, deoarece Uniunea Scriitorilor este un reper cu amplă bază istorică şi cu activitate neîntreruptă.

Uniunea Scriitorilor din Romănia este o instituţie de interes strategic, cu o mare responsabilitate faţă de scriitorii români din ţară şi din diaspora, faţă de limba română, faţă de unitatea culturii române, precum şi faţă de creaţia literară în limbile minorităţilor naţionale. Prin eforturi remarcabile, Uniunea Scriitorilor a participat şi participă activ la integrarea reală, structurală a României în familia europeană.

Uniunea Scriitorilor din România a fost înfiinţată în anul 1908 ca Societate a Scriitorilor Români şi a apărut ca o necesitate istorică, rămânând pe scena publică în toate perioadele politice, faste sau nefaste, ca instituţie-reper pentru evoluţia literaturii şi culturii din acest colţ al Europei.

Uniunea Scriitorilor din România contribuie la promovarea literaturii române actuale, aflată într-o continuă dinamică indestructibil legată de literatura română dintotdeauna. Dovada este susţinerea unui număr impresionant de reviste şi de proiecte atât de rememorare culturală, cât şi de stimulare a literaturii de azi – modalităţi decisive de afirmare în aceste momente în care criza identităţii culturale este tot mai dramatică în întreaga lume.

Uniunea Scriitorilor din România gestionează cu prioritate valori culturale şi spirituale. În istoria sa de peste un secol, este una dintre instituţiile care au dat sens şi conţinut vieţii culturale din România.

Uniunea Scriitorilor din România a sprijinit şi sprijină necondiţionat, constant, pluralismul cultural şi multilingvismul, minorităţile naţionale fiind bine reprezentate în proiectele şi programele promovate în spaţiul public.

Uniunea Scriitorilor din România, în formula sa de astăzi, reprezintă cea mai importantă expresie instituţională a unei profesii, cea de scriitor, care este parte esenţială în definirea caracterului culturii române. În acest sens, ea acţionează cu maximă determinare pentru a reda, impune şi menţine demnitatea socială şi financiară a scriitorului, inclusiv pentru consolidarea statutului său în cetate.

Facem apel către structurile administrative şi politice din România să conştientizeze şi să evidenţieze rolul culturii şi, implicit, cel al literaturii în educarea şi modelarea generaţiilor care s-au succedat în spaţiul românesc, în definirea ideii de stat român modern. Fără susţinerea revistelor de cultură, a programelor şi evenimentelor majore pe care le iniţiază şi le organizează Uniunea Scriitorilor din România, există riscul să asistăm neputincioşi la deşertificarea culturală a ţării, lucru pe care nu ni-l vor ierta generaţiile viitoare.

Prin această moţiune, asumată şi semnată de noi, membrii Uniunii Scriitorilor din România, ne reafirmăm apartenenţa la organizaţia noastră şi solidaritatea cu instituţia care trebuie lăsată să-şi exercite în condiţii de normalitate vocaţia şi datoria. Cei care atacă neîncetat Uniunea Scriitorilor din România trebuie să ştie că nu beneficiază de sprijinul nostru şi că, dimpotrivă, ne delimităm hotărât de asemenea practici.  

Lista actuală a semnatarilor este disponibilă pe www.uniuneascriitorilor.ro

Nr. 05 / 2021
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

In memoriam George Sorescu

In memoriam Emilian Mirea

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Intelectualitate, dar şi „Şlefuire”
de Gabriel Coşoveanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

Îţi dai seama pe jumătate amuzat (3)
de Gheorghe Grigurcu

Aritmetica poetică a cifrei 3
de Gela Enea

Dante şi Francisc de Assisi
de Adrian Popescu

Votul şi fericirea poporului
de Nicolae Prelipceanu

Securitatea – individual compus
de Mihai Ghiţulescu

Abecedar: Cernobîl
de Cristian Pătrăşconiu

Patimile după Rory
de Dumitru Ungureanu

Romanul antropologic – între călătorie şi identitate
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Cercul Literar de la Sibiu
de Gheorghe Glodeanu

Eseu despre incertitudine
de Gabriel Nedelea

Poezie blues
de Gabriela Gheorghişor

Moţiune Pentru Uniunea Scriitorilor din România

Progresiştii de astăzi sunt, în cele din urmă, urmaşii marxist-leniniştilor de ieri
de Ioan Stanomir

Etică şi spiritualitate
de Iulian Boldea

Autoconfirmarea unei opere de viaţă
de Ştefan Vlăduţescu

Mărturisiri fabuloase
de Aura Dogaru

Poezie
de Ioan Vintilă Fintiş

Poezie
de Cristian Liviu Burada

De vorbă cu Ion Barbu
de Toma Grigorie

Estetica imposturii
de Mihai Ghiţă

Aventuri la malul mării: teatru, violenţă şi indiferenţă
de Daniela Firescu

Melancolie, iubire şi damnare
de Viorica Gligor

Pulsiunea comunicativ㠖 exerciţii de însingurare
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Ascensiunea
de Nikos Kazantzakis

Adrian Murgulescu, de reţinut!
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri