Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

        

Marţi, 30 martie 2021, s-a întrunit Consiliul Uniunii Scriitorilor din România. La şedinţă au participat următorii membri ai Consiliului Uniunii Scriitorilor din România: Nicolae Manolescu, preşedintele U.S.R., Varujan Vosganian, prim-vicepreşedinte, Gabriel Chifu, consilier, Cornel Nistea, Vasile Dan, Dumitru Brăneanu, Victor Gh. Stan, Radu Voinescu, Radu F. Alexandru, Horia Gârbea, Daniel Bănulescu, Aurel Maria Baros, Ştefan Mitroi, Adrian Lesenciuc, Ovidiu Pecican, Angelo Mitchievici, Ioan Radu Văcărescu, Markó Béla, George Volceanov. Au participat online: Irina Petraş, Cassian Maria Spiridon, Mircea Mihăieş (invitat).Invitaţi: Daniel Cristea-Enache, director de comunicare, Stela Pahonţu, director economic, Dragoş Ursache, director administrativ, Roxana Chioseolu, referent.Unii dintre membrii Consiliului i-au împuternicit pe cei prezenţi să-i reprezinte şi să voteze în numele lor, inclusiv la votul pentru acordarea indemnizaţiilor de merit.Primul punct pe ordinea de zi l-a constituit prezentarea Execuţiei bugetare la 31 decembrie 2020 şi a Bugetului estimat pentru anul 2021. Execuţia este anexată la procesul verbal şi face parte din acesta. Au fost supuse votului Execuţia bugetară la 31 decembrie 2020 şi Bugetul estimat pentru anul 2021. Au fost aprobate în unanimitate.Varujan Vosganian a informat Consiliul U.S.R. că Raportul Comisiei de cenzori U.S.R. asupra execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli la data de 31 decembrie 2020 nu poate fi prezentat pentru că Nicolae Corlat, preşedintele Comisiei de cenzori, este în spital, bolnav de Covid-19. Prezentarea Raportului se va amâna până în momentul în care membrii Comisiei se vor întruni şi vor putea face verificările necesare. Următorul punct pe ordinea de zi a fost aprobarea repartizării sumelor primite de la Ministerul Culturii (conform Legii nr. 136/2015) pentru revistele U.S.R. S-a supus la vot repartizarea prezentată Consiliului. A fost aprobată în unanimitate. Un alt punct pe ordinea de zi l-a constituit acordarea unei indemnizaţii de merit. S-a supus la vot. În urma numărării voturilor primite, Daniela Crăsnaru va fi propusă pentru acordarea indemnizaţiei de merit. În continuare, a fost prezentată situaţia încasării cotizaţiilor pe anul 2020. Dintr-un număr total de 2620 de membri, au achitat cotizaţia 2202 membri. A fost prezentată lista cu membrii propuşi spre suspendare pentru neplata cotizaţiei pe anul 2020. S-a supus la vot suspendarea acestor membri până când vor achita cotizaţia. S-a votat în unanimitate.În continuare, av. Corina Popescu a prezentat situaţia dosarelor în instanţă ale U.S.R.A fost apoi prezentată iniţiativa privind moţiunea de susţinere a Uniunii Scriitorilor din România, lansată de colegi din ţară.Următorul punct pe ordinea de zi a vizat proiectele pentru anul 2021, cu unele amânări justificate în contextul pandemiei sau, în acelaşi context, cu formate online. S-a propus ca la proiectul „Literatura tinerilor” (ediţia a IV-a, Neptun, 16-19 septembrie), Premiul acordat în cadrul acestui eveniment să conteze ca şi celelalte premii ale Uniunii Scriitorilor, fiind considerat un Premiu de debut al U.S.R. De asemenea, s-au propus proceduri de funcţionare a Comisiei de Validare. Propunerile au fost votate în unanimitate.În continuare, au fost discutate 2 contestaţii privind validarea dosarelor de intrare în U.S.R. (Filiala Iaşi şi Filiala Bacău).Lista cu semnăturile celor prezenţi se anexează la procesul verbal şi face parte din acesta. Toate anexele la procesul verbal fac parte din procesul verbal.

Nr. 05 / 2021
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

In memoriam George Sorescu

In memoriam Emilian Mirea

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Intelectualitate, dar şi „Şlefuire”
de Gabriel Coşoveanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

Îţi dai seama pe jumătate amuzat (3)
de Gheorghe Grigurcu

Aritmetica poetică a cifrei 3
de Gela Enea

Dante şi Francisc de Assisi
de Adrian Popescu

Votul şi fericirea poporului
de Nicolae Prelipceanu

Securitatea – individual compus
de Mihai Ghiţulescu

Abecedar: Cernobîl
de Cristian Pătrăşconiu

Patimile după Rory
de Dumitru Ungureanu

Romanul antropologic – între călătorie şi identitate
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Cercul Literar de la Sibiu
de Gheorghe Glodeanu

Eseu despre incertitudine
de Gabriel Nedelea

Poezie blues
de Gabriela Gheorghişor

Moţiune Pentru Uniunea Scriitorilor din România

Progresiştii de astăzi sunt, în cele din urmă, urmaşii marxist-leniniştilor de ieri
de Ioan Stanomir

Etică şi spiritualitate
de Iulian Boldea

Autoconfirmarea unei opere de viaţă
de Ştefan Vlăduţescu

Mărturisiri fabuloase
de Aura Dogaru

Poezie
de Ioan Vintilă Fintiş

Poezie
de Cristian Liviu Burada

De vorbă cu Ion Barbu
de Toma Grigorie

Estetica imposturii
de Mihai Ghiţă

Aventuri la malul mării: teatru, violenţă şi indiferenţă
de Daniela Firescu

Melancolie, iubire şi damnare
de Viorica Gligor

Pulsiunea comunicativ㠖 exerciţii de însingurare
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Ascensiunea
de Nikos Kazantzakis

Adrian Murgulescu, de reţinut!
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri