Conducerea / Contact / Echipa / Editura / Fil. Craiova USR     
Poezie

        de Ioan Vintilă Fintiş

Munte, vale şi porţi

[...]

7.

Coborând în miezul cuvântului,

am auzit

lătratul pământului.

Ţărmurile

se răsturnau peste ape.

Adierea îngerului

am simţit-o pe pleoape.

M-am ferecat în stele

Şi

m-am zidit în Porţi.

Alt cer s-a prăbuşit

peste aceleaşi nopţi.

Iar somnambule păsări

ţâşneau rotindu-se

prin dealuri,

Când amintirea morţii

se răstignea pe valuri.

8.

Poarta sinelui

nu conţine sinele

tuturor lucrurilor.

Ideea de iarbă

Nu

se concepe de către

miezul pământului.

Iar zborul,

Abia tresare în

„pasărea neterminată“.

9.

Încătuşat în frig,

Prinţul pândeşte ascuns.

Pretutindeni,

o mare întristare.

Carnea omului,

viermii norilor,

împuţind lumina

şi putrezind arborii:

Atâta tot!

10.

Armonioasă Poarta sinelui,

de n-ar fi fost

decât o amintire.

11.

Lângă duhul cuvântului

neîmperecheat,

Doarme timpul orb.

Chipul îngerului păzitor,

a încremenit

pe

rădăcina visului.

Somnul

e plin de fantasme.

Mărturie

oasele ţâşnind

fosforescent

din pământ.

12.

De acum

vom locui deşertăciunea.

Ne târâm viaţa

cum şerpii nătângi

în pulberea stelelor.

De acum

vom locui deşertăciunea.

Jocul cu umbrele,

paşii fulgeraţi – fugăriţi,

se descompun.

Se mărunţesc,

până dispar.

De acum

vom locui deşertăciunea.

„Drumul către sine“,

coşmar anevoios.

Scară înşelătoare.

Aidoma nisipului

purtat niciunde

de vântul iluzoriu.

13.

În faţa Porţii,

ziua şi noaptea

se

vor respinge.

Scamatorii

de

păpuşar.

Nimic mai mult.

Nr. 05 / 2021
Şedinţa Comitetului Director al Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

In memoriam George Sorescu

In memoriam Emilian Mirea

Calendar al scriitorilor din Filiala Craiova a USR

Intelectualitate, dar şi „Şlefuire”
de Gabriel Coşoveanu

Şedinţa Consiliului Uniunii Scriitorilor din România din data de 30 martie 2021

Îţi dai seama pe jumătate amuzat (3)
de Gheorghe Grigurcu

Aritmetica poetică a cifrei 3
de Gela Enea

Dante şi Francisc de Assisi
de Adrian Popescu

Votul şi fericirea poporului
de Nicolae Prelipceanu

Securitatea – individual compus
de Mihai Ghiţulescu

Abecedar: Cernobîl
de Cristian Pătrăşconiu

Patimile după Rory
de Dumitru Ungureanu

Romanul antropologic – între călătorie şi identitate
de Carmen Teodora Făgeţeanu

Cercul Literar de la Sibiu
de Gheorghe Glodeanu

Eseu despre incertitudine
de Gabriel Nedelea

Poezie blues
de Gabriela Gheorghişor

Moţiune Pentru Uniunea Scriitorilor din România

Progresiştii de astăzi sunt, în cele din urmă, urmaşii marxist-leniniştilor de ieri
de Ioan Stanomir

Etică şi spiritualitate
de Iulian Boldea

Autoconfirmarea unei opere de viaţă
de Ştefan Vlăduţescu

Mărturisiri fabuloase
de Aura Dogaru

Poezie
de Ioan Vintilă Fintiş

Poezie
de Cristian Liviu Burada

De vorbă cu Ion Barbu
de Toma Grigorie

Estetica imposturii
de Mihai Ghiţă

Aventuri la malul mării: teatru, violenţă şi indiferenţă
de Daniela Firescu

Melancolie, iubire şi damnare
de Viorica Gligor

Pulsiunea comunicativ㠖 exerciţii de însingurare
de Gabriela Nedelcu-Păsărin

Ascensiunea
de Nikos Kazantzakis

Adrian Murgulescu, de reţinut!
de Cătălin Davidescu

© 2007 Revista Ramuri